DEKLARACJA CZŁONKOWSKA W
STOWARZYSZENIU VALORES VERI
POLSKI INSTYTUT PRAWDZIWYCH WARTOŚCI

Oświadczam, że znana jest mi treść Statutu Stowarzyszenia i deklaruję wstąpienie do Stowarzyszenia Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości z siedzibą w Barlinku przy ulicy Staromiejska 1/2. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień, zadań i celów statutu, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia.

WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ I ZAPISUJĄC SIĘ DO LISTY SKŁADASZ DEKLARACJĘ:

* indicates required

przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości oraz komunikowanie się ze mną poprzez newsletter email, bezpośrednie wiadomości email oraz drogą telefoniczną i listowną.

Email Marketing Powered by Mailchimp